INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE


Miesto realizácie projektu: Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou
Názov projektu: Zriadenie technologicko-konštrukčného centra
Stručný opis projektu: Spoločnosť JAKOR s. r. o. informuje verejnosť, že v období od októbra 2009 do septembra 2011 bude realizovať projekt s názvom „Zriadenie technologicko-konštrukčného centra“ s cieľom posilnenia inovatívnej a konkurenčnej schopnosti spoločnosti prostredníctvom kvalitných ľudských zdrojov. Cieľovou skupinou budú noví zamestnanci, ktorí si zvýšia svoju kvalifikáciu prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu:


Názov a sídlo prijímateľa: JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 01 Vranov nad Topľou
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2009
Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 09/2011
Výška poskytnutého príspevku: 64.033,99 EUR
 

Poskytovateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkluzia